Čudežni otrok

oseba, ki že v otroštvu kaže sposobnosti, ki se jih običajno doseže šele v odraslosti ali pa se jih sploh ne doseže