Črmošnjiška jelka

Črmošnjiška jelka ali Kraljica Roga je z obsegom 600 cm druga najdebelejša jelka (Abies alba) v Sloveniji. V višino meri 44,7 m, njena lesna masa pa je ocenjena na 40,6 kubičnih metrov. Njena ocenjena starost je cca 260 let (izmerjeno leta 1998). Raste v bližini Roške žage v Kočevskem Rogu in je v dobrem stanju.

Pogled v krošnjo Kraljice Roga oz. Črmošnjiške jelke
In malo bolj od daleč

Po obsegu jo je na Slovenskem prekašala le Maroltova jelka na Pohorju, ki je imela obseg debla 605 cm.

Glej tudi uredi