Črepinje

črepinja lončenine z napisom

Črepinje oz. ostrakoni (grško ὄστρακον ostrakon, množina ὄστρακα ostraka) so med najpogostejšimi epigrafskimi najdbami iz obdobja Starega veka.

Ostrakon atenskega državnika Kimona, z njegovim imenom

Večinoma gre za črepinje lončevine, na katerih so ohranjeni fragmenti besedil. Med najpomembnejše zbirke spadajo črepinje iz bližnjevzhodnega območja, med njimi izstopajo Samarijski ostrakoni.