Čini NOV in POJ med letoma 1942 in 1945.

Tabele uredi

Leto/Stopnja februar 1942 - junij 1942 junij 1942 - 1943 1943 - 1945 Stopnje
Komandanti Komandant glavnega štaba ne obstaja Generali
Član glavnega štaba Komandant operacijske cone Generalpolkovnik
Namestnik komandanta oper. cone Generallajtnant
Komandant brigade Komandant brigade ali grupe odredov Generalmajor
Načelnik štaba brigade Polkovnik Častniki
Komandant grupe odredov Namestnik komandanta brigade
Komandant odreda Komandant odreda Podpolkovnik
Namestnik komandanta odreda
Načelnik štaba odreda
Komandant bataljona Komandant bataljona Major
Namestnik komandanta bataljona
Komandirji Komandir čete Komandir čete Kapetan
Poročnik
Namestnik komandirja čete Podporočnik
Zastavnik
Vodniki Vodnik Starejši vodnik Podčastniki
Vodnik
Desetar Mlajši vodnik
Desetar

Glej tudi uredi