Četrtna skupnost Dravlje

Četrtna skupnost Dravlje je ožja enota Mestne občine Ljubljana, ki zajema ljubljanske severozahodne četrti.